மஹாகும்பாபிஷேக அழைப்பிதழ்

We cordially invite you along with your family to attend the Sitharkadu Sivan Temple Maha Kumbabishegam on 09th July 2014 at 11:00 AM IST.

தாங்கள் அனைவரும் மஹாகும்பாபிஷேகத்தில் கலந்து கொண்டு தாத்திரீஸ்வரர் பேரருளை பெருமாறு அன்புடன் அழைக்கிறோம்

 

Requirements for மஹாகும்பாபிஷேகம்

Sl .No

Items

Qty

Pledge

1

 நல்லெண்ணை Pledge

2

 தேங்காய் Pledge

3

 நெய் Pledge

4

 பித்தலை கலச சொம்பு Pledge

5

 பித்தலை குடம் (பெரியது)  25 Pledge

6

 பித்தலை குடம் (நடுரகம்)  50 Pledge

7

 பித்தலை குடம் (சிரியது)  1008 Pledge

8

 பழ வகைகள் Pledge

9

 பிரசாத வகைகள் Pledge

10

 பூ மாலை வகைகள் Pledge

11

 சமித்து வகைகள் Pledge

12

 ஹோம திரவியங்கள் Pledge

13

 யாக சாலை பூஜை பொருட்க்கள் Pledge

14

 பச்சை அரிசி 100 Kg Pledge

15

 பஞ்சமூர்த்தி அலங்கார  பூ வகைகள் 5  Pledge